Categorieën
Terminologie

Evenementen

Agenda van evenementen op het terrein van de terminologie.

Terminology: Domain Loss and Gain

Startdatum: 20/04/2023
Einddatum: 21/04/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Brussel en online
Organisator: NL-Term, INT, EAFT, Infoterm

Communicatie in de eigen taal in verschillende domeinen is geen vanzelfsprekend gegeven. Veeleer is sprake van een ontwikkeling waarbij talen kunnen standhouden of terrein moeten prijsgeven onder invloed van talen die een sterkere invloed hebben op het respectievelijke vaktaalgebruik. Domeinverlies en –winst is een actueel terminologisch thema waarvoor NL-Term een internationaal congres organiseert op donderdag 20 en vrijdag 21 april 2023. De contexten waarin het onderwerp zich laat onderzoeken, zijn zeer divers: werkomgeving, vakliteratuur in het onderwijs, e-commerce, minderheidstalen enz.

JIAMCATT 2023

Startdatum: 03/05/2023
Einddatum: 05/05/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Turijn
Prijs: onbekend
Organisator: JIAMCATT
Terminologie

Vertaling en terminologie met computationele ondersteuning staan centraal in de missie van Jiamcatt. De jaarlijkse bijeenkomst staat dit jaar in het teken van de vraag hoe de inzet van innovatieve taaltechnologie kan bijdragen aan de efficiënte werking van taaldiensten van instanties. Het congres vindt plaats van woensdag 3 tot vrijdag 5 mei in Turijn.

Termos 2023

Startdatum: 11/05/2023
Einddatum: 13/05/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Wroclaw
Prijs: € 120
Organisator: Institute of Romance Studies and the Chair of Dutch Studies (University of Wrocław)
Terminologie

In het kader van de derde Termos-conferentie worden van donderdag 11 tot zaterdag 13 mei lezingen gehouden over het thema `Terms and their Users’. Gebruikscontexten waarop wordt ingegaan hebben betrekking op communicatie tussen vakspecialisten, met leken en de terminologiepraktijk.

TOTh 2023

Startdatum: 01/06/2023
Einddatum: 02/06/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Chambéry en online
Prijs: 25-150 euro voor de training, respectievelijk voor de conferentie
Organisator: Université Savoie Mont-Blanc
Terminologie

TOTh staat voor “Terminology & Ontology: Theories and applications” en overeenkomstig dit motto organiseert deze instantie jaarlijks een congres op het raakvlak van taal en kennistechnologie. De editie van 2023 vindt plaats op donderdag 1 en vrijdag 2 juni. Traditiegetrouw betreffen de onderwerpen zowel theorie- als praktijkgerichte aspecten binnen de wetenschapsdomeinen van de terminologieleer, taalkundige benadering van het lexicon, kennisorganisatie en gerelateerde taaltechnologie. Het congres wordt voorafgegaan door een tweedaagse trainingssessie over terminologie en digital humanities op dinsdag 30 en woensdag 31 mei.

Semmelweis Medical Linguistics Conference 2023

Startdatum: 02/06/2023
Einddatum: 03/06/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Boedapest
Prijs: 150 euro
Organisator: Department of Languages for Specific Purposes, Semmelweis University
Terminologie

De medische faculteiten van de Semmelweis Universiteit in Boedapest worden geflankeerd door een departement dat zich voor het medische taalbereik toelegt op het domein van de Talen voor Specifieke Doeleinden. Deze afdeling verzorgt op vrijdag 2 en zaterdag 3 juni een conferentie die de invloed van socioculturele factoren op de communicatie in de gezondheidszorg aan de orde stelt.

Multilingual digital terminology today

Startdatum: 29/06/2023
Einddatum: 30/06/2023
Gehele dag evenement
Locatie: NOVA University Lisbon
Organisator: NOVA University Lisbon
Terminologie
nova2023

Multilingual Digital Terminology today wordt voor de tweede maal georganiseerd, ditmaal in Lissabon op donderdag 29 juni en vrijdag 30 juni 2023.

De invalshoek is vooral terminografisch met een focus op de productie en het gebruik van digitaal termmateriaal. Centrale aandacht gaat daarom uit naar thema’s als de analyse van gebruikersbehoeftes, termbankontwerp, categorieën voor data en evaluatie van de inrichting van een terminologische bron.

LexiCon International Summer School

Startdatum: 04/09/2023
Einddatum: 08/09/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Almuñecar (Granada)
Prijs: 90-270 euro
Organisator: LexiCon Research Group
Terminologie
logoA

Van maandag 4 tot vrijdag 8 september organiseert de Lexicongroep van de Universiteit van Granada een zomerschool over terminologiebeheer. Doelpubliek zijn vooral doctoraatsstudenten, onderzoekers en deskundigen uit de taalindustrie. Zwaartepunten in het programma vormen terminologietheorie en terminologiebeheer voor vertaling.

LDK 2023

Startdatum: 12/09/2023
Einddatum: 15/09/2023
Gehele dag evenement
Locatie: Wenen
Prijs: gratis
Organisator: Nexus Linguarum
Terminologie
cropped-logo

Congressen uit de reeks Language, Data and Knowledge richten zich op een interdisciplinair onderzoeksgebied dat de verwerving, het onderhoud en gebruik van taaldata bestudeert in de context van datawetenschappen en kennisgebaseerde applicaties. De vierde conferentie gaat door in Wenen van dinsdag 12 september tot vrijdag 15 september. Veel van deze taaldata zijn afkomstig van het web en hun exploitatie met gebruik van NLP, kunstmatige intelligentie en semantische technologieën gebaseerd op netwerkstructuren vormt een centraal aandachtsveld.